Q3 slutade för min del på -8% sedan starten av kvartalet och -34% sedan toppen i början av Augusti. Nedgången beror på Mahas kursutveckling under kvartalet då det är det bolag jag har en stor majoritet av portföljen investerad i för tillfället.

Jag tänkte nedan lista de mest väsentliga händelser som Maha har haft under Q3:

  • Bolaget har påbörjat borra MH-1 som skall penetrera de 27 sandstenslagren på Tartarugafältet och sedan sättas i produktion.
  • Bolaget slog produktionsrekord i Juli med 3062 fat/dag.
  • Bolaget färdigställde en brunn på tiefältet vilket säkerställde att fältet nu kan producera och hantera 5000fat/dag.
  • Bolaget skrev försäljningskontrakt om totalt 4850 fat/dag med Petrobras och det lokala raffinaderiet och fick dessa godkända av de brasilianska myndigheterna.
  • Bolaget reviderade deras genomsnittliga produktionsmål om 3990fat/dag för 2019 till mellan 3660-3300 fat/dag. En minskning med 9%-17%.
  • Bolaget släppte Q2 rapport där man presenterade en ökning från Q2 2018 med följande procentsatser:

Produktion: +70%

Omsättning: +56%

Netback: +80%

EBITDA: +99%

EPS: +150%

  • Bolaget slog produktionsrekord i Augusti med 3568 fat/dag
  • Borrningen av MH-1 nådde toppen av penedosandstenen och man påbörjade arbetet med att borra igenom formationerna för att logga och testa sandstenslagrena.
  • 2P Reserverna på Tiefältet ökade med 62% (6,6M fat).
  • Petrobras fick godkänt av de Brasilianska myndigheterna att ta emot den olja som avtalats med Maha i de tidigare nämnda försäljningskontrakten. Raffinaderiet inväntar fortfarande godkännande.

Bland dessa händelser återfinns både positiva och negativa nyheter. Självklart tråkigt att bolaget behövde nedrevidera sina produktionsmål för 2019 som från början var 3990 fat/dag, men den senaste tidens nyheter kring de nya godkända försäljningskontrakten till Petrobras gör att bolaget nu kan producera, hantera, och sälja ca 4650 fat/dag totalt från båda fälten i Brasilien enligt mina beräkningar.

Nu inväntas det sista godkännandet från myndigheterna om raffinaderiet får ta emot den olja Maha har skrivit avtal om (extra 800fat/dag). När detta blir godkänt kommer bolaget kunna producera, hantera och sälja ca 5400 fat/dag från verksamheten i Brasilien.

För att göra en enkel kassaflödesberäkning på vad denna produktionen kan vara värd, se nedan:

5400fat x 365 dagar x $40 i netback (vid Brent @ $60) = $78,8M

$78,8M – $2M i G&A = $76,6M i EBITDA

Avskrivningar = ca $6 per producerat fat = $11,8M

76,6 – 11,8 = $64,8M i EBIT.

Räntekostnader = $3,8M

Skatt: ca 30% (den riktiga skatteberäkningen är alldeles för avancerad för att skriva här men 30% fungerar som en bra måttstock)

Nettoresultat = (EBIT $64,8M – $3,8M ränta) x (1-0,3) = $42,7M

$42,7M + $11,8M (Lägger tillbaka avskrivningar som ej är kassaflödespåverkande) = $54,5M i Operativt kassaflöde.

$54,5M x 9,5kr (dollarkurs) = ca 518,000,000kr i operativt kassaflöde.

Som ni alla vet är operativt kassaflöde det kassaflöde som bolaget kan välja att antingen återinvestera i verksamheten eller dela ut till aktieägarna. Det krävs minimala investeringar för Maha att bibehålla den produktion de redan har i dagsläget. Det som kostar är såklart att borra nya brunnar och utveckla fälten, vilket de ska fortsätta göra. Men om de hypotetiskt sett skulle sitta på denna produktionen och inte återinvestera någonting skulle denna verksamheten generera strax över 500MSEK i årligt kassaflöde tills reserverna tar slut (kanske 10-14år om man inte utvecklar fälten och hittar mer olja).

Dagens Enterprise Value är ca 2,8MD SEK, och med ett årligt kassaflöde om ca 500MSEK ger det verksamheten en free cashflow yield på nästan 18% (eller EV/FCF på 5,6x) per år i 10-14 år.

Gör det att bolaget är värt vad det är värt idag?

Det får varje investerare svara på själv då det beror på avkastningskrav och risknivå. Självklart skall de inte sluta utveckla fälten för att kunna betala utdelningar med den stora potential som finns i både Tartaruga, Lak Ranch i USA och ledningens förmåga att förvärva till sig värde. Men jag tycker det ger en bra bild av hur kassaflödena skulle kunna värderas med den information vi fått det senaste.

Ett enkelt sätt att följa bolaget på är egentligen att hålla koll på produktionen. Då bolaget har till allra största del fasta kostnader, betyder det att om produktionen ökar med 10% ökar vinsten på sista raden med ungefär den samma (minus skatt). Med andra ord, om vinsten skall värderas till samma multipel hela tiden skall teoretiskt sett aktiekursen utvecklas i samma takt som produktionen.

Det var min kvartalsenliga rant om Maha. Hoppas den bringade mer förståelse än frågetecken i alla fall.

Lycka till i Q4 så ses vi vid årsskiftet!

Disclaimer: Jag äger aktier.